Dự án

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (1)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (2)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (3)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (4)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (5)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (6)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (7)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (8)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (9)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (10)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (1)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (2)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (3)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (4)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (5)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (6)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (7)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (8)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (9)
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL (10)

Tên dự án: Trung tâm Huấn Luyện và Đào tạo Viettel.

Địa điểm: Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp hóa chất – Lắp máy

Tiến độ thi công: từ 07/2015- 08/2016

Quy mô dự án: ERECO phụ trách cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống cơ điện và hệ thống nước công trình nhà 9 tầng ký túc xá và nhà ăn.

Ngay từ khi mới thành lập năm 2015, Công ty Cổ phần Lắp máy Công nghiệp Việt Nam đã được rất nhiều chủ đầu tư lớn tin tưởng và giao cho những hạng mục lớn. Chính sự tin tưởng mà chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành một trong những công ty hàng đầu về xây lắp máy tại Việt Nam.