Dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (10)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (9)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (8)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (7)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (6)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (1)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (2)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (3)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (4)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (5)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (10)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (9)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (8)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (7)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (6)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (1)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (2)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (3)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (4)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM (5)

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ MAY AMANN VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amann Việt Nam

Địa điểm: KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Quy mô dự án: ERECO đảm nhiệm vai trò thiết kế, cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị bao gồm lắp đặt hoàn chỉnh bể chứa, máy bơm, bộ phận làm mềm, tự động hóa chung, cung cấp hơi, cung cấp khí nén, thu hồi nhiệt, xả nước thải và đường ống chính. ERECO còn lắp đặt toàn bộ hệ thống máy nén khí, hệ thống chiller và máy Ugolini kết nối với nhà máy.

Thời gian triển khai: 01/2019 

Thời gian hoàn thành: 12/2019

Nhà máy sản xuất chỉ may AMANN Việt Nam là một trong những dự án quy mô lớn đánh dấu sự thành công của Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Công Nghiệp Việt Nam.