Dự án

NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM

NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (1)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (2)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (3)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (4)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (5)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (6)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (7)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (8)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (9)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (10)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (1)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (2)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (3)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (4)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (5)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (6)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (7)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (8)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (9)
NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM (10)

Tên dự án:  NHÀ MÁY WENDLER INTERLINING VIỆT NAM

Địa điểm: KCN Tam Thăng, xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Wendler Interlining Việt Nam

Thời gian triển khai: Từ 02/2020

Thời gian hoàn thành: Quý 4 năm 2020

Quy mô dự án:

ERECO phụ trách các hạng mục thiết kế, cung cấp và lắp đặt đường ống hơi, ống nước ngưng, ống cấp nước, ống khí nén và ống gas từ ống chính tới hệ thống máy của nhà máy gồm máy đốt lông & rũ hồ, máy tẩy, máy nhuộm, máy giặt sau nhuộm, máy cán phòng to, máy định hình vải, máy phủ hồ, máy kiểm tra, máy nối vải. Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống máy phủ và máy kiểm tra.