Dự án

CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG

CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (1)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (2)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (3)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (4)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (5)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (6)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (7)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (8)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (9)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (10)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (1)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (2)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (3)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (4)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (5)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (6)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (7)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (8)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (9)
CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN QUẶNG CAO BẰNG (10)

Tên dự án: Công trình Xưởng Tuyển Quặng Cao Bằng.

Địa điểm: Tọa lạc tại Km7, Quốc lộ 4A, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Tiến độ thi công: Từ 08/2016 – 06/2017

Quy mô dự án: Công ty Cổ phần Lắp máy Công nghiệp Việt Nam phụ trách các hạng mục về lắp đặt thiết bị xưởng tuyển, hệ thống điều khiển tập trung, hệ thống cấp thoát nước công nghệ xưởng tuyển. 

Công ty Cổ phần Lắp máy Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc công trình này sau hơn 10 tháng thi công. Điều này đánh dấu sự thành công của chúng tôi trong lĩnh vực xây lắp tại Việt Nam.