Dự án

DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG

DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (1)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (2)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (3)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (4)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (5)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (6)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (7)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (8)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (9)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (10)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (1)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (2)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (3)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (4)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (5)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (6)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (7)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (8)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (9)
DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC VNG (10)

Tên dự án: Nhà Máy Xử Lý Nước VNG.

Địa điểm: Tọa lạc tại KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam

Thời gian triển khai: 09/2019 

Thời gian hoàn thành: 07/2020

Quy mô dự án:  Công ty Cổ phần Lắp máy Công nghiệp Việt Nam cung cấp, lắp đặt đường ống và thiết bị cho nhà máy.

Hoạt động xử lý nước với quy mô lớn, VNG được là một trong những dự án đòi hỏi cao về kỹ thuật lắp đặt, chất lượng sản phẩm. Vì vậy, đây được xem là một thành công lớn đối với ERECO.