Tin tức

Nhà Máy Sản Xuất Các Công Cụ Y Tế Bằng Nhựa Mediplast

Tuyển dụng Công nhân điện

Vị trí tuyển dụng: Công nhân điện * Số lượng tuyển: 05 * Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2020 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,