Tin tức

Dự án Quảng trường Cổng tây Hạ Long

Tuyển dụng Công nhân điện

Vị trí tuyển dụng: Công nhân điện * Số lượng tuyển: 05 * Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2020 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,