Tin tức

Công ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam

Tuyển dụng Công nhân điện

Vị trí tuyển dụng: Công nhân điện * Số lượng tuyển: 05 * Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2020 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,