Tin tức

Tuyển dụng Kỹ sư điện

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện * Số lượng tuyển: 02 * Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2020 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,