Tin tức

Tuyển dụng Kỹ sư điện

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện * Số lượng tuyển: 02 * Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,

Tuyển dụng Kỹ sư cơ khí

 Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư cơ khí – Số lượng tuyển: 02 – Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 – Địa điểm làm việc: Hà