Dự án

NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM

NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (1)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (2)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (3)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (4)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (5)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (6)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (7)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (8)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (9)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (10)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (1)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (2)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (3)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (4)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (5)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (6)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (7)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (8)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (9)
NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH TOTO VIETNAM (10)

Tên dự án: NHÀ MÁY TOTO Việt Nam

Địa điểm: KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TOTO Việt Nam

Tiến độ thi công: Dự án thi công thường xuyên hàng năm từ 2015 đến nay

Quy mô dự án: Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Công Nghiệp Việt Nam phụ trách thiết kế, cung cấp và lắp đặt nhiều hạng mục khác nhau cho nhà máy TOTO Việt Nam như xây lò nung Tunnel, lắp đặt hệ thống máy tráng men, quạt hút, hệ thống điều hòa, máy lật sản phẩm, hệ thống ống khói & ống gas, hệ thống khử nước & làm sạch khuôn, dây chuyền kiểm tra sản phẩm.

Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Công Nghiệp Việt Nam đã thi công rất nhiều công trình lớn với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Để có được điều này chúng tôi đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện từ công nghệ, chất lượng sản phẩm đến dịch vụ.