Dự án

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (1)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (2)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (3)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (4)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (5)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (6)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (7)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (8)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (9)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (10)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (1)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (2)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (3)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (4)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (5)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (6)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (7)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (8)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (9)
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC DỤNG CỤ Y TẾ BẰNG NHỰA MEDIPLAST (10)

Tên dự án: Nhà Máy Sản Xuất Các Công Cụ Y Tế Bằng Nhựa Mediplast

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhựa Y tế Mediplast

Thời gian triển khai:  04/2017 

Thời gian hoàn thành: 06/2017

Quy mô dự án: Tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt các thiết bị thuộc dự án Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa – Giai đoạn 1.