Tin tức

Tháng Tám 18, 2020

Tuyển dụng Công nhân điện

Vị trí tuyển dụng: Công nhân điện * Số lượng tuyển: 05 * Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,

Tuyển dụng Kỹ sư điện

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện * Số lượng tuyển: 02 * Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 * Địa điểm làm việc: Hà Nội,