CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN CAO BẰNG - Ereco

CÔNG TRÌNH XƯỞNG TUYỂN CAO BẰNG

Lắp đặt thiết bị xưởng tuyển, Hệ thống điều khiển tập trung, Hệ thống cấp thoát nước công nghệ xưởng tuyển” thuộc dự án: Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm

  • Khách Hàng :
  • Ngày Khởi Công :
  • Website :
  • Địa Điểm :
  • Giá Trị Hợp Đồng :