CÔNG TRÌNH NHỰA Y TẾ MEDIPLAST - Ereco

CÔNG TRÌNH NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

Thi công công trình “Di chuyển thiết bị Công ty cổ phần nhựa y tế MEDIPLAST” Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn 1

  • Khách Hàng :
  • Ngày Khởi Công :
  • Website :
  • Địa Điểm :
  • Giá Trị Hợp Đồng :