CÔNG TRÌNH KOBELCO - Ereco

CÔNG TRÌNH KOBELCO

Cung cấp, lắp đặt đường ống và thiết bị tại Nhà máy xử lý nước VNG tại KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

  • Khách Hàng :
  • Ngày Khởi Công :
  • Website :
  • Địa Điểm :
  • Giá Trị Hợp Đồng :