Di dời nhà máy, dây chuyền sản xuất nhà xưởng


1. CÔNG TRÌNH NHỰA Y TẾ MEDIPLAST

Thi công công trình “Di chuyển thiết bị Công ty cổ phần nhựa y tế MEDIPLAST” Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn 1















Lĩnh vực khác