Lắp đặt hệ thống cơ điện (M&E)

1. Lắp đặt hệ thống cơ điện trung tâm huấn luyện đào tạo Viettel

(Installing the M&E system for Viettel Training Center)

2. Lắp đặt, bảo ôn hệ thống ống thông gió, ống điều hòa - Tòa nhà đa năng ICON42. Lắp ống chữa cháy vách tường - Tòa nhà đa năng ICON4


3. Lắp đặt hệ thống ống nước cứu hỏa tự động - Tòa nhà đa năng ICON4


Lĩnh vực khác