Lắp điện công nghiệp, điện dân dụng

1. Lắp đặt hệ thống tủ điện phân phố Nhà máy Xi măng Thái Nguyên và Nhà máy luyện đồng Sin Quyền.

2. Lắp tủ điện điều khiển Nhà máy Xà phòng Hà Nội.


Lĩnh vực khác