Lắp đặt đường ống công nghiệp


1. Lắp đặt hệ thống đường ống thiết bị Nhà máy Dệt Nhuộm Hưng Yên

(Installing equipmentpiping system for the Hung Yen knitting & dyeing plant)
2. Lắp đặt hệ thống đường ống – Nhà máy luyện đồng Sin Quyền

3. Cung cấp, lắp đặt đường ống và thiết bị tại Nhà máy xử lý nước VNG tại KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc...

Lĩnh vực khác