Lắp đặt đường ống công nghiệp


1. Lắp đặt hệ thống đường ống thiết bị Nhà máy Dệt Nhuộm Hưng Yên

(Installing equipmentpiping system for the Hung Yen knitting & dyeing plant)
2. Lắp đặt hệ thống đường ống – Nhà máy luyện đồng Sin Quyền


Lĩnh vực khác