CÔNG TRÌNH KOBELCO
Cung cấp, lắp đặt đường ống và thiết bị tại Nhà máy xử lý nước VNG tại KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Lắp đặt cụm bơm xả thải và đường ống xử lý nước thải:
Các tin khác
1 2 3