NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM - KCN THĂNG LONG 2 - HƯNG YÊN
Lắp đặt lò Tunel – Công trình Nhà máy TOTO giai đoạn 3

1. Lắp đặt lò Tunel – Công trình Nhà máy TOTO giai đoạn 3
2. Lễ châm lửa đốt lò:


Các tin khác
1 2 3