NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM - KCN BẮC THĂNG LONG - HÀ NỘI
Nâng cao ống khói Firing 1 (Exhaust firing 1) tại Nhà máy TOTO Việt Nam - KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội

Các tin khác
1 2 3