TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO VIETTEL
Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống cơ điện và hệ thống nước Công trình nhà 9 tầng ký túc xá và nhà ăn - Dự án: “Trung tâm huấn luyện và đào tạo Viettel” (Thạch Thất, Hà Nội)

1. Đi đường sân vườn kéo điện

(Arranging the outside cable system)2. Đấu tủ điện

(Connecting the electrical panels)

3. Đấu tủ áp trong nhà

(Connecting the indoor electrical boxes)Các tin khác
1 2 3