TRẠM BIẾN ÁP 220KV TÂY HỒ
Hệ thống tiếp địa ngoài trời, lắp đặt thiết bị và vật liệu phần nhất thứ Công trình Trạm biến áp 220kV Tây Hồ (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

Lắp các ngăn lộ của GIS

(Installing the GIS modules)


Các tin khác
1 2 3