Cung cấp, lắp đặt đường ống và thiết bị tại Nhà máy xử lý nước VNG tại KCN Bá Thiện 2, Xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc...
Lắp đặt lò Tunel – Công trình Nhà máy TOTO giai đoạn 3 ...
Thi công công trình “Di chuyển thiết bị Công ty cổ phần nhựa y tế MEDIPLAST” Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa giai đoạn 1...
Lắp đặt thiết bị xưởng tuyển, Hệ thống điều khiển tập trung, Hệ thống cấp thoát nước công nghệ xưởng tuyển” thuộc dự án: Đầu tư khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng – Tổng công ty khoáng sản – Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm...
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt sàn thép và hệ thống cân lường Polymer, hệ thống thu hồi bụi... của Nhà máy NET. Tháo dỡ, di chuyển, cải tạo máy móc thiết bị của Nhà máy Vsip....
Gia công, lắp đặt hệ thống Safety tại Công trình Kinden - KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội....
Nâng cao ống khói Firing 1 (Exhaust firing 1) tại Nhà máy TOTO Việt Nam - KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội...
Các tin khác
1 2